دختر....

زیباترین موجود هستی..

این زیبایی رو میشه خیلی متفاوت توصیف کرد..

یکی زیبایی براش یعنی ظاهر زیبا... اخلاق زیبا.. روح زیبا...جسم زیبا...صدای زیبا... نگاه زیبا...

هر جوری که نگاش کنی زیباس...

بستگی به باغبونش داره...که این نهال زیبا رو خدا هدیه میده بهش...

باید مراقبش باشه... علف های هرز اطرفش رو بچینه...بهش برسه و تیمارش کنه...اگه میخواد اونجوری که دوست داره باشه...همون شکلی بهش نما بده... حرفاشو مراقب باشه چی میگه...نهال زیباش رو مطمین کنه که یه باغبون مهربون و محکم پشتشه و داره ازش مراقبت میکنه و حواسش هست طوریش نشه...خدای نکرده یهو حیوونهای درنده بهش حمله نکنن... نکنه که باد از ریشه جداش کنه و به هر سمتی اونو بکشه...

نهال زیباش رو ازش راحت نگیرن...

وای اگه جداش کنن ازش...تازه میفهمن چی شده....کم کم اون نهال خشک میشه و اون باغبون پوچ....

دخترک ریشه داره ...ولی ثمری دیگه نداره...

باغبون هنوزم باغ  داره....ولی ثمری دیگه نداره...


پ.ن: عکس رو دیدم این جمله ها به ذهنم اومد...یه ایده تخیلی واسه نوشتن...

راستش بعضی وقتها میگم کاشکی داستانک بنویسم...اینجوری روحم آرامش پیدا میکنه...

پ.ن ۲: عکس نوشته مذکور من نیستم خداییش منو جایگذاری نکنین با نهال خانوم.

این خااانومه...من خیلی خل و چلم:-)))