سلام کنید به درختچه ی من😀😀

اینا درخت پرتقال قراره بشن...خون دل خوردم تا جوونه زدن اب قند خوردن و بهشون کود دادم و آبیاریشون کردم تا شدن این تو دوماه.

ببینم چقدر مراقبت میخوادو میشه اصن تبدیلش کرد به بنسای...

حالا تلاشم رو میکنم واسه من نشد نداره...

گلهام مث بچه هام میمونن‌.حیف نمیرسم بیشتر ازین بهشون برسم‌.

وگرنه خوشگلترشون میکردم...

دوتاشون رو وقتی کاشتم خییییلی بی رمق شدن...برگاشون وا رفت و داشتم پژمرده میشدن...انقدر بهشون رسیدم الان جون گرفتن بچه هام...حس خوبی  وقتی تونستم بهترشون کنم...

واقعا احساس میکنم محبت رو میفهمن...به هرکدوم بیشتر توجه میکنم بیشتر رشد میکنه...

چندتاشون جاشون خیلی تنگه..باید گلدان جدید براشون بگیرم..

یه چند تام گل رو وقتی بذرشون رو کاشتم...سبز نشدن...نمیدونم چرا...

الان فقط فلفل زینتی هام جوانه زدن‌‌...با ختمی...

تو حیاطم با این همه بارندگی به موقع ولی هنوز چیزی سبز نشده.احساس میکنم خاک تو حیاطمون به درد لای جرز دیوارم نمیخوره...باید با ماشین آباجم برم خاک بخرم..


 

فردا صبح به مقصد کوه قراره بریم...هوا که عالیه‌‌...تا ببینیم چجوری پیش میره‌‌.عکسم میذاریم که رویت کنید شمام.