دیروز بعد مدتها اهل بیت😆 رو راضی کردم بریم سرخاک..

بار دومه که توی این چند ماهه رفتم.خیلی آرامش بخشه... یاد مرگ و آخر مسیر زندگی خیلی آدم رو بیدار میکنه...

مزار شهدا رو تنهایی رفتم و فاتحه خوندم.

یه روزی منم همینجا منزل آخرم میشه..خدا کنه کوله بارم خالی نباشه..

مرگ من روزی فراخواهد رسید...